Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

KJ-Experience
Jokijärventie 193
+358 44 997 6887
info@kj-experience.com
1518570-6

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja KJ-Experience Internet-palveluissa.

Tilaaminen verkkokaupassa

Yleiset ehdot

 • ”Kauppias”, myöhemmin tuotteiden ja palvelujen myyjä: KJ-Experience
 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.
 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Toimitusehdot tuotetilauksissa

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.
 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.
 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.
 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.
 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot verkkokaupassa

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Kauppiasei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot tulevat sovellettavaksi kaikkiin näiden kaupallisten ehtojen määräyksiin. Lisäksi sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja (Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat).

Määritelmät

“Kuluttaja” ja ”Asiakas” on henkilö, jolle tarjottavia palveluja KJ-Experiencen tilausvahvistus koskee.

”Vuokralleottaja” on henkilö, jolle vuokrattavaa kalustoa KJ-Experiencen tilausvahvistus koskee.

”Tilaaja” on henkilö, joka tekee tilauksen KJ-Experiencelle.

Jäljempänä kuluttajasta ja tilaajasta käytetään yksittäin myös käsitettä “osapuoli” ja yhdessä ”osapuolet”.

“Tilaus” on kuluttajan tai tilaajan mikä tahansa pyyntö KJ-Experiencelle tehdä varaus ja määrittää tilatut palvelut.

“Tilausvahvistus” on mikä tahansa kirjallinen dokumentti KJ-Experienceltä kuluttajalle tai tilaajalle, joka sisältää hintatiedon ja varmistuksen tilattujen palveluiden saatavuudesta.

“Voimaantulo päivällä” tarkoitetaan sitä päivämäärää, jona KJ-Experience on toimittanut kuluttajalle tilausvahvistuksen tai muulla tavoin hyväksynyt tilauksen taikka viimeistään tilaukseen liittyvän ensimmäisen maksuerän vastaanottamisen ajankohtaa.

“Kaupalliset ehdot” tarkoittavat KJ-Experiencen tilausehtoja, jotka sisältävät ehtoja muun muassa maksamisesta, hinnasta, tilauksen muuttamisesta ja peruuttamismaksuista.

“Palveluilla” tarkoitetaan KJ-Experiencen tilausvahvistuksen mukaisesti tuottamia palveluita, joita voivat olla esimerkiksi (esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä) lentokenttäkuljetukset, majoituspalvelut, ohjelmapalvelut, kuljetuspalvelut, ateriat- ja erilliset päivällispalvelut, husky-, poro- tai moottorikelkkailuajelut sekä kokousten tai konferenssien järjestämiseen liittyvät palvelut. KJ-Experience on oikeutettu päättämään palveluiden tasosta.

“Sopimus” osapuolten välille muodostuu näistä yleisistä sopimusehdoista ja kaupallisista ehdoista voimaantulopäivästä alkaen, koskien tilausvahvistusta ja siinä vahvistettuja palveluita. Kaikki osapuolten sopimat kirjalliset muutokset tulevat kokonaisuuteen kuuluvaksi ja pysyväksi osaksi sopimusta.

Vahvistaminen

Tilaus katsotaan vahvistetuksi KJ-Experiencen toimittaessa tilausvahvistuksen kuluttajalle. KJ-Experience pidättää oikeuden peruuttaa tilaus tilanteissa, missä KJ-Experience ei ole saanut ensimmäistä maksua sovittuna eräpäivänä. Peruutusmaksuehdot ovat kaupallisissa ehdoissa.

Maksaminen

Maksut tulee suorittaa euroissa (EUR).

Jos maksua ei suoriteta ajallaan, muodostaa se olennaisen sopimusrikkomuksen ja KJ-Experiencellä on oikeus välittömästi ilman erillistä ilmoitusaikaa lopettaa palvelujen tuottaminen maksamattomilta osilta.

Peruutus ja muutokset

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa palvelut kokonaan tai osittain. Kuluttajan tulee ilmoittaa KJ-Experiencelle palveluiden peruuttamisesta kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä. Peruutusmaksuehdot ovat kaupallisissa ehdoissa.

Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa 7 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 25,00 €.
 • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, mutta vähintään 2 vrk, peritään 50 % varauksen kokonaisarvosta. Toimituskulujen suuruus 50,00 €.
 • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 2 vrk (48 h), peritään 100 % tilausvahvistuksessa ilmoitetusta
 • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko varaushinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

 • Siirto voidaan tehdä vain kerran.
 • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.
 • Siirron tulee tapahtua viimeistään 5 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
 • Siirtopalkkio on 25,00 €.
 • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko varaushinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kuluttajan velvollisuudet

Kuluttaja sitoutuu täyttämään sopimusvelvoitteensa ja toimittamaan pyydetyt tiedot huolellisesti siten, että KJ-Experience kykenee toteuttamaan omat velvoitteensa asianmukaisesti ja sovitun aikataulun puitteissa.

Ilmoitukset ja kellonajat

Kuluttajan tulee toimittaa kaikki ilmoitukset kirjallisesti Suomessa noudatettavana virka-aikana (8:00 – 16:00). Kaikki tässä sopimuksessa viitatut kellonajat ovat paikallista aikaa.

Vastuut, vakuutukset, kuluttajan tiedonantovelvollisuudet, korvaukset, eläimet jne.

KJ-Experience noudattaa Suomen lainsäädännössä ja suositeltujen käytäntöjen mukaisesti ennaltaehkäiseviä, suunniteltuja, huolellisuutta noudattavia ja asianmukaisia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tarjotessaan tämän sopimuksen mukaisia majoitus, kuljetus- ja ohjelmapalveluja.

Palvelun kieli

Palveluissa ja opastuksessa käytettävä kieli palvelujen aikana on suomi tai englanti, ellei toisin mainita tai sovita.

Vastuuvakuutus

KJ-Experiencellä on yleinen toiminnan vastuuvakuutus.

Liikennevastuuvakuutus

Kaikilla autoilla ja muilla tieliikennekelpoisilla motorisoiduilla kuljetusajoneuvoilla Suomessa tulee olla voimassa oleva liikennevastuuvakuutus. Korvaukset liikenneonnettomuudesta syntyneistä vahingoista ja loukkaantumisista katetaan onnettomuuden aiheuttaneen ajoneuvon voimassa olevasta liikennevastuuvakuutuksesta ottaen huomioon mitä jäljempänä sanotaan.

Suomen lainsäädännön ja liikennevastuuvakuutuksen sopimusehtojen säännösten mukaan kuka tahansa ruumiinvammoja saanut henkilö on oikeutettu saamaan korvauksia sairaanhoitokustannuksista, kivusta ja särystä sekä pysyvästä vammasta. Korvaustasot määräytyvät Suomen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaan. Korvaukset omaisuuteen kohdistuvista vahingoista ovat rajoitettu lain mukaan enintään 3 300 000,00 euroon. Kuitenkin jos osapuolen vammat ovat seurausta hänen tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnastaan, loukkaantunut osapuoli ei ole oikeutettu korvauksiin vahingoista.

Safarien moottorikelkat

Kaikki safareilla käytettävät moottorikelkat ovat Suomen lain mukaisesti vakuutettuja. Vakuutuksen kattavuuteen sovelletaan edellä mainitun liikennevastuuvakuutuksen sopimusehtoja ja Suomen lainsäädäntöä. Yllä mainitut ehdot tulevat sovellettavaksi myös muilta osin.

Safareille osallistuvat asiakkaat ovat vastuussa moottorikelkoille aiheuttamistaan vahingoista. Onnettomuuden sattuessa henkilökohtaisen vastuun enimmäismäärä moottorikelkkaa kohti on 980,00 euroa. Kuluttajan tulee aina ilmoittaa kirjallisesti KJ-Experiencelle, jos kukin asiakas allekirjoittaa henkilökohtaisen omavastuun tai jos yksi henkilö asiakasryhmästä allekirjoittaa tämän koko asiakasryhmän puolesta.

Moottorikelkan kuljettajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla Suomessa hyväksytty ja voimassa oleva ajokortti. Moottorikelkan kuljettajan täytyy pystyä esittämään ajokortti safarin aikana, sillä poliisi voi tarkistaa ajokortin voimassaolon safarin aikana. Suomen lainsäädäntö kieltää moottorikelkalla ajamisen alkoholin vaikutuksen alaisena. Vastuullisena safarin järjestäjänä KJ-Experience pidättää oikeuden muuttaa reitityksiä, aikatauluja ja retkien kestoa, jos vallitsevat sääolosuhteet niin edellyttävät tai mikäli se on tarpeellista turvallisuussyistä ja osallistujien mukavuudesta johtuen. KJ-Experience pidättää myös oikeuden safarin keskeyttämiseen, jos osallistujan katsotaan olevan mahdollisesti vaarallinen itselleen tai muille osallistujille taikka hän on huonossa kunnossa.

Muut vahingot

KJ-Experienceä voidaan pitää vastuullisena vain sellaisista henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän sopimuksen mukaisten palvelujen toimittamisen aikana ja ovat seurausta KJ-Experiencen tai tämän henkilökunnan taikka alihankkijoiden huolimattomuudesta tai viallisiin laitteisiin liittyvän vastuun perusteella. KJ-Experience ei ole vastuussa tapaturmaisista vahingoista tai vammoista, jotka tulevat korvatuiksi asiakkaan matkavakuutuksesta. Henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottaminen on aina erittäin suositeltavaa.

Ohjelmapalvelut (esim. moottorikelkkailu, melontaretket), voivat olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasitteille. Tästä johtuen kuluttaja on velvollinen informoimaan KJ-Experiencelle ennen osallistumistaan safareille, retkille, aktiviteetteihin ja muihin ohjelmiin tai palveluihin, jotka sisältyvät tilausvahvistukseen, mikäli kuluttajalla on sairaus tai rajoite (esim. sydänsairaus, astma, diabetes, epilepsia tai selkä taikka lantion seudun ongelmia), jolla voi olla merkitystä hänen kykyynsä osallistua ohjelmapalveluihin tai jos on raskaana. Näissä tapauksissa kuluttajan tulee konsultoida lääketieteellistä asiantuntijaa ennen osallistumistaan palveluihin mahdollisuudestaan osallistua kyseessä oleviin palveluihin. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan kaikille tilausvahvistuksessa tarkoitetuille kuluttajille heidän vastuustaan arvioida kykynsä osallistua palveluihin.

Kaikki vakuutusasiakirjat sopimusehtoineen ovat saatavilla kuluttajan pyynnöstä.

Eläimet

Kaikki palveluissa (poro- ja huskyajelut, metsästyskoirat) käytettävät eläimet ovat koulutettuja siinä määrin kuin on mahdollista kyseistä aktiviteettia varten. Eläinten käyttäytymistä ei kuitenkaan voida koskaan täysin ennakoida. Tästä johtuen ja riskien vähentämiseksi annettuja turvallisuus ja muuta ohjeistusta tulee noudattaa.

Virheilmoitus

Virheestä, joka voidaan korjata palvelun aikana, on ilmoitettava KJ-Experiencelle viipymättä ja niin pian kuin mahdollista palvelun aikana. Palvelun jälkeen kuluttaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä KJ-Experiencelle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa sopimuksen tai palvelujen päättymisestä.

Hinnanalennukset ja korvaukset

Jos KJ-Experience on toimittanut olennaisesti virheellisen palvelun tai toimituksen, KJ-Experience on velvollinen korvaamaan kuluttajalle yleisten matkapakettiehtojen mukaisen hinnanalennuksen tai korvauksen.

Hinnat

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat euroissa ja sisältävät Suomen arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron (ALV). Matkanjärjestäjien marginaaliverotusta ja käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun arvonlisäverolaissa niin edellytetään. Kaikki hinnat perustuvat kysyttyyn ajanjaksoon, ryhmäkokoon, sesonkiin, palvelun tyyppiin ja saatavuuteen sekä muihin hinnoittelussa huomioon otettaviin merkityksellisiin seikkoihin. KJ-Experiencella on oikeus muuttaa palveluiden hintaa valintansa mukaan, jos palveluiden sisällössä tai perusteissa tapahtuu muutoksia.

KJ-Experience pidättää oikeuden tehdä muutoksia hintoihin, jos tarvike-, valuutta- tai polttoainekustannukset nousevat olennaisesti tai hintojen olennainen nouseminen johtuu niistä sekä arvonlisäveron (ALV) tai muiden verojen muuttuessa.

KJ-Experience varaa oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja uusiin varauksiin. Tässä tapauksessa uudella varauksella tarkoitetaan varausta, joka tehdään kampanjan tai varaajaedun voimassaoloaikana. Kampanjatarjouksissa ja varaajaeduissa sovelletaan lisäksi kunkin kampanjan sääntöjä ja ohjeita. Tarjoukset ja edut ovat henkilökohtaisia eivätkä siirry nimenmuutoksen yhteydessä toiselle matkustajalle eikä niitä myönnetä jälkikäteen. Kampanjatarjoukset ja varaajaedut eivät koske ryhmä- ja erikoismatkoja.

Force Majeure

KJ-Experience ei ole vastuussa laiminlyönneistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat seurausta force majeure -tapahtumasta tai sen toiminnan kohtuuttomasta heikkenemisedellytyksestä vastaavissa tilanteissa (esimerkiksi sota, lakko, työsulku, mahdottomat tai vaaralliset sääolosuhteet palveluiden toteuttamiseksi, esim. lumen puute).

Jos force majeure -tapahtuma on käsillä, KJ-Experiencen on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle siitä. KJ-Experiencen on pidettävä toinen osapuoli tietoisena force majeure -tapahtuman jatkumisesta sekä ilmoitettava kaikista merkityksellisistä olosuhteiden muutoksista force majeure -tapahtuman aikana. Force majeure -tapahtuman käsillä ollessa KJ-Experiencen tulee myös tehdä kaikki käytettävissään olevat kohtuulliset toimenpiteet niiden vaikutusten minimoimiseksi, mitä force majeure -tapahtumasta seuraa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiselle.

Purkaminen ja peruuttaminen

KJ-Experiencellä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

KJ-Experiencen matkan peruuttamis- ja keskeytysoikeuteen sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja.

Tilaajan ja kuluttajan matkan peruuttamis- ja keskeytysoikeuteen sekä purkamisoikeuteen sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus astuu voimaan voimaantulopäivästä alkaen ja on voimassa päättymispäivään saakka, ellei sopimus pääty aiemmin purkautumisen johdosta. Päättymispäivänä pidetään tilausvahvistuksessa todettua viimeistä palvelun toimittamispäivää.

Sopimuksen sisältö

Sopimuksen voimaantulo päivästä alkaen tämä sopimus syrjäyttää kaikki tilausvahvistukseen liittyvät aiemmat osapuolten väliset sopimukset, lausunnot tai sitoumukset, olivatpa ne sitten suullisia tai kirjallisia. Voimaantulo päivästä alkaen tämä sopimus, joka muodostuu tilausvahvistuksesta, näistä yleisistä sopimusehdoista, kaupallisista ehdoista ja muista mahdollisista tilausvahvistuksessa mainituista lisäyksistä, perustaa siinä sovittuihin seikkoihin liittyen koko osapuolten välisen sopimuksen.

Yhteydenpito

Sopimuksen mukaiset ilmoitukset ja muu yhteydenpito osapuolten välillä tulee tapahtua kirjallisesti (esim. sähköposti) suomeksi tai englanniksi.

Toimittajat

KJ-Experiencella on oikeus käyttää alihankkijoita palveluiden tuottamisessa.

Matkapaketin ulkopuoliset palvelut

Kun palvelu (esim. retki ja/tai aktiviteetti), varataan yksittäisenä matkapalveluna erillään matkapakettivarauksesta ja matkapakettisopimuksen solmimisesta palvelutarjoajan verkkosivuilta, asiakaspalvelusta tai lomakohteessa henkilökunnalta, ei varattu matkapalvelu ole osa matkapakettia ja kyseessä on erillinen sopimus. Kuvatussa tilanteessa palveluun (esim. retki ja/tai aktiviteetti) ei sovelleta EU-direktiivin 2015/2302 mukaista matkapakettilakia ja KJ-Experience ei ole vastuussa näiden matkapalveluiden asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa kuluttajan tulee ottaa yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.

Sovellettava laki ja riita-asiat

Sopimukseen ja siihen liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Jos matkapakettisopimusta tai muuta sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Mikäli tilaaja on elinkeinonharjoittaja, eikä erimielisyyksiä saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan erimielisyydet palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sopimusehtojen itsenäisyys

Jos jotain tämän sopimuksen osaa, ehtoa tai määräystä pidetään osittain tai kokonaan pätemättömänä, laittomana tai täytäntöönpanokelvottomana, muut sopimusehdot ja sopimuksen muut osat jäävät voimaan täysin oikeusvaikutuksin.

Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

 • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen (ellei erikseen asiasta sovita). Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
 • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, packraftit, kajakit ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintitaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. 
 • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50 % korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.
 • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Majoituskohteet

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 200,00 €.
 • KJ-Experiencellä on oikeus periä vähintään 50,00 € korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa KJ-Experience kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 50,00 €/h, matkakulut 1,00 €/km, matka-aika lasketaan työaikaan.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet
  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Kauppiaan toimesta.
  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 

Lomapakettien kaupalliset ehdot

Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan KJ-Experiencen tarjoamiin ja toimittamiin lomapaketteihin sisältäen majoituksen ja ohjelmapalvelut.

Hinnat

Hinnastossa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäverolain (1501/1993) mukaisen arvonlisäveron. Yrityksemme soveltaa arvonlisäverolain 80 §:n säännöstä matkatoimistopalvelun myynnistä (veron perusta matkanjärjestäjän voittomarginaali). Palveluiden hinnat ovat voimassa tarjouksessa määrätyn ajan.

Varaus ja varauksen vahvistaminen

KJ-Experiencen vastaanottama varaus katsotaan vahvistetuksi tilausvahvistuksella, jonka KJ-Experience lähettää kuluttajalle.

Maksuvaihtoehdot ovat esillä verkkokaupassamme. Puhelimitse tai sähköpostitse tehtävissä varauksissa maksuvaihtoehdot esitetään varauksen teon yhteydessä.

Peruutusehdot ja -maksut

Tilauksen täydellinen tai osittainen peruuttaminen

Peruutusmaksu on:

• 49 tuntia tai aiemmin ennen saapumista Toimistokulut 50,00 €

• 48 - 0 tuntia ennen saapumista 100 % tilausvahvistuksessa ilmoitetusta hinnasta

Myöhäiset saapumiset

KJ-Experience pidättää oikeuden peruuttaa vahvistetun/vahvistetut palvelun/palvelut tilanteissa, joissa kuluttaja tai kuluttajan tekemän tilauksen mukaiset osallistujat myöhästyvät sovitusta palvelun aloittamisajankohdasta. Jos palvelu/palvelut täytyy peruuttaa myöhästymisen vuoksi, peruutusmaksu on 100 % tilausvahvistuksessa ilmoitetusta hinnasta.

Muutokset

Kaikki palveluihin tehtävät muutos- ja oikaisupyynnöt tulee tehdä kirjallisesti toimiston Suomen aukioloaikojen puitteissa. Pyydetyt muutokset edellyttävät KJ-Experiencen kirjallista hyväksymistä.

Covid-19 rajoitustoimista johtuvat muutokset tilaukseen:

Tilaaja voi muuttaa kuluitta yhden kerran tilauksen päivämääriä, mikäli Tilaaja ei pysty matkustamaan johtuen Covid-19 rajoitustoimista (joko suoraan Tilaajaan ja hänen tilauksella määriteltyyn matkaseurueeseen kohdistuvat rajoitukset kuten sairaus, karanteeni, eristys tai yleiset matkustamiseen vaikuttavat rajoitukset). Mikäli tilattujen palveluiden hinta uudelle ajankohdalle eroaa tilauksen alkuperäisestä hinnasta, hyvitetään/veloitetaan hintojen erotus Tilaajalle/Tilaajalta.

Matkapaketin ulkopuoliset palvelut

Kun palvelu (esim. retki ja/tai aktiviteetti), varataan yksittäisenä matkapalveluna erillään matkapakettivarauksesta ja matkapakettisopimuksen solmimisesta palvelutarjoajan verkkosivuilta, asiakaspalvelusta tai lomakohteessa henkilökunnalta, ei varattu matkapalvelu ole osa matkapakettia ja kyseessä on erillinen sopimus. Kuvatussa tilanteessa palveluun (esim. retki ja/tai aktiviteetti) ei sovelleta EU-direktiivin 2015/2302 mukaista matkapakettilakia ja KJ-Experience ei ole vastuussa näiden matkapalveluiden asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa kuluttajan tulee ottaa yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.

Sovellettava laki ja riita-asiat

Sopimukseen ja siihen liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Jos matkapakettisopimusta tai muuta sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Mikäli tilaaja on elinkeinonharjoittaja, eikä erimielisyyksiä saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan erimielisyydet palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sopimusehtojen itsenäisyys

Jos jotain tämän sopimuksen osaa, ehtoa tai määräystä pidetään osittain tai kokonaan pätemättömänä, laittomana tai täytäntöönpanokelvottomana, muut sopimusehdot ja sopimuksen muut osat jäävät voimaan täysin oikeusvaikutuksin.