Siirry sisältöön
Hyvä tietää!

Nämä vaatimukset koskevat vain matkustajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle.

1. Tunnistusmerkintä
Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. 3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Tatuointi hyväksytään kuitenkin tunnistusmerkintänä, jos tatuointi on tehty ennen 3.7.2011 selkeällä tatuoinnilla. Tunnistusmerkityllä eläimellä täytyy olla mukana kirjallinen todiste siitä, että tatuointi on tehty ennen 3.7.2011.

2. Raivotautirokotus
Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Myös rekombinanttirokotteet hyväksytään. Rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen rajanylitystä.

3. Raivotautivasta-aineiden määritys

1.1.2012 alkaen Ruotsiin vietäviltä lemmikeiltä ei vaadita raivotautivasta-ainemääritystä.

4. Käsittely ekinokokkoosia vastaan
1.1.2012 alkaen Ruotsiin vietäviltä lemmikeiltä ei enää vaadita ekinokokkoosilääkitystä. Mutta Ruotsista poistuessa pitää koiralla olla lääkityksen voimassa ja merkintä lemmikkieläinpassissa.

Lääkitys annetaan koiralle Suomen ulkopuolisessa maassa eläinlääkärin toimesta 1-5 vrk ennen Suomeen paluuta ja eläinlääkäri tekee tästä merkinnän lemmikkieläinpassiin. Jos heisimatolääke annetaan Suomeen saapumista edeltävänä päivänä, kannattaa pyytää eläinlääkäriä merkitsemään lemmikkieläinpassiin myös kellonaika.

Toinen vaihtoehto on ns. 28 vrk:n sääntö. Tällöin eläinlääkäri käsittelee koiran heisimatoja vastaan Suomessa kaksi kertaa ennen matkaa minimissään 1 vrk:n (24h) ja maksimissaan 28 vrk:n välein toisistaan.

5. Lemmikkieläinpassi
Eläimen mukana on oltava lemmikkieläimen todistus (ns. lemmikkieläinpassi), josta käyvät ilmi eläimen tunnistusta, raivotautirokotusta, raivotautivasta-aineiden määritystä ja tarvittaessa ekinokokkoosilääkitystä koskevat tiedot (osat I-V ja tarvittaessa osa VII).

Tarkemmat ohjeet löydät Eviran sivuilta.

6. Tuonti-ilmoitus Ruotsiin vietäessä

Koiran vieminen Ruotsiin edellyttää 1.4.2017 tuonti-ilmoituksen tekemisen Ruotsin tullin (tullverket.se) internetsivulla tai tullissa rajaa ylitettäessä, joka on hankala tehtävä tänä päivänä, kun rajanylityspaikoilla on erittäin harvoin henkilökuntaa eli pohjoisessa käytännössä Haaparannan tullissa, Uumajan ja Luulajan lentokenttä tulleissa.

Linkki tullverket.se -sivulle: Lemmikkieläimen tuonti-ilmoitus