Siirry sisältöön

Aalisjoki: Aalisjärvi – Konttajärvi 34 km

Aalisjoki on villi erämaa-joki, missä pääset todella erämaahenkeen. Kuten alueen muutkin joet, se on luonnontilainen ja veden pinta vaihtelee aikajaksojen sademäärien ja kuivuuden mukaan. Kosket voivat kuivaa olemattomiin kuivina kesinä tai aikoina.

Matkan varrella on vai muutama kesähuvila, joita tuskin huomaa virran vietävänä. Reitin varrella on runsaasti harvinaisen euroopanmajavan jälkiä ja on hyvin suuri mahdollisuus päästä näkemään itse majavakin. Reitillä on mahdollisuus nähdä kotimaisia vesilintuja, hirviä, poroja ja mikseipä itsensä metsän kuninkaankin, karhun.

Huomioitavaa reitillä:

Reitin varrella asustaa europanmajava populaatio ja joessa saattaa olla kaatuneita puita.

Aalisjärvi - Kielinen (16 km)

Soveltuvuus: Osuus soveltuu myös aloitteleville jokimelojille.

Yläjuoksun kosket:

Yläosa on matalia selkeälukuisia koskiosuuksia (I). Kevätvedellä helppo laskea. Kesävedellä matalia ja kivisiä.

Lähellä Kolari-Pello kunnan rajaa on moottorikelkka silta (5,1 km), joka ei ole alitettavissa korkealla vedellä. Kunnanrajalla oransseista aurausviitoista tehty kapulaportti (6,1 km) porojen kulun estämiseksi. Portin voi laskea läpi.

Osuus on pääosaltaan suvantomaista ja ranta suomaista. Ensimmäinen hyvä rantautumispaikka löytyy Juntinvuoman jälkeen talvitien pohjalta ensimmäisen Kielisenkosken niskalta, ennen kesämökkiä.

Osuus päättyy Kielisen koskiin (I)
1. rantautumispaikan luona; selkeä
2. lähellä siltaa: selkeä
3. sillan alla: selkeä

Joella asuu euroopanmajavia, joten voi olla kaatuneita puita, jotka voi alittaa, ylittää tai joutua kiertämään rantautumalla.

 

Kielinen – Konttajärvi -osuus:

Soveltuvuus: Kokeneille melojille, jotka hallitsevat melontavälineen hyvin koskissa.

Matalan veden aikana hyvä vaihtoehto aloittaa reitti.
Sillan alapuolella hyvä rantautumispaikka. Alueella ei ole varsinaista pysäköintipaikkaa. Purkaminen ja lastaaminen tiensivusta.

Osuus on alkukauden ja korkean veden aikana kanootilla ja kajakilla laskettava joki. Packraftilla on
mahdollista laskea myös matalammalla vedellä. Matkalla on muutama vaativa kivinen koskiosuus.

Aalisjoen koskia on entistetty uiton jäljeltä 2017 ja tämä tekee näistä koskista erittäin haastavia.
Kanoottia/kajakkia voi laskea myös rantaa pitkin, mutta kanoottia on erittäin haastavaa kantaa rannan
kautta

Pitkäkoski (I-II, 1 km), 1,8 km Kielisen sillalta

Tarkista reitti ennen laskemista! Koski uudelleen kivetty 2017!

1 km mittainen koskijakso (kaksi erillistä koskea á n. 500 m). Kosket on entistetty ja selkeä laskuväylä puuttuu. Koskissa on paljon isoja kiviä ja reittiä joutuu hakemaan eripuolilta lasku-uomaa.

Kanoottia/kajakkia voi laskea myös rantaa pitkin, mutta kanoottia on erittäin haastavaa kantaa rannan
kautta.

Pitkäkosken historiaa: (lähde: Museovirasto)
"Pitkäkosken yläjuoksun itärannalla on huonosti säilyneitä uittorakenteiden jäännöksiä ja todennäköisesti koskenperkauksen tuloksena syntynyttä raivauskivikkoa noin 50 m matkalla. Kiviraunioiden eteläpäässä on puoliympyrän mallinen kivikasa, jolla on kokoa noin 5 x 2 m ja korkeutta 1 m. Rakenteen
funktio jäi epäselväksi.

Pitkäkosken kolme ohjeseinää rakennettiin 1953 ja ne purettiin 1980-luvun alkupuolella. Kivistä muodostettiin virtaan kosteita ja puutavara jätettiin rannalle retkeilijöiden käyttöön.

Alaosassa kasa kosken uittorakenteisiin kuuluneita hirsiä. Poistettu edellisen koskenperkauksen yhteydessä rakenteista ja kasattu rannalle. Hirsissä on jälkiä mm. puuliitoksista.
Luonti: 11.12.2014"

Pahtakoski (I-II, 600 m), 3,1 km Kielisen sillalta

Tarkista reitti ennen laskemista! Koski uudelleen kivetty 2017!

Kanoottia/kajakkia voi laskea myös rantaa pitkin, mutta kanoottia on erittäin haastavaa kantaa rannan
kautta.

Pahtakosken historiaa: (lähde; museovirasto)
"Paikalla sijaitsee puretun ja metsittyneen ohjeseinän noin 30 metriä pitkä jäännös. Kivien alla havaittiin mm. veistettyjä hirsiä, jotka ovat aikoinaan kuuluneet paikalla sijainneeseen ohjeseinään. Rakenne ei ole alkuperäisessä asussaan. Koskessa on tehty ennallistustöitä, joiden tuloksena rakenteiden ulkoinen olemus on muuttunut.
Luonti: 11.12.2014"

Nimetön (I, 100 m), 5,1 km Kielisen sillalta (kartassa Aalisjoki-tekstin kohdalla)

Selkeä laskettava n. 100 m. Kosken alaosassa kaksi huomioitavaa kiveä!

Nimetön (I-II, 400 m), 5,5 km Kielisen sillalta

Hyvä tarkistaa ennen laskua!

Nimetön (I, 200 m), 6,2 km Kielisen sillalta

Selkeä laskettava

Nimetön (I, 100 m), 6,7 km Kielisen sillalta

Selkeä laskettava

Nimetön 3 koskea (I), 10  km Kielisen sillalta

Kolme nivamaista koskea.
1. n. 150 m, selkeä
2. n. 50 m, selkeä
3.  n 50 m, selkeä

Meltauksentien silta, 12 km Kielisestä

Hyvä osuuden päättämispaikka. Joen itäpuolella hyvä pysäköintipaikka, rantautuminen on sillan alapuolelta.

Suukoski (I, 200 m)

Kannattaa tarkistaa ennen laskua. Normaali vedellä selkeä laskea. Matalalla vedellä haastava, koska selkeä lasku-uomaa ei ole.

Metelinvaaran tien silta, 16 km Kielisestä

Hyvä rantautumispaikka Aalisjoen lopetukseen tai Konttajoen aloitukseen. Sillan vieressä hyvä pysäköintipaikka. Aalisjärven lähtöpaikalta n. 32 km erämaamelontaa on takana. Toinen hyvä rantautumispaikka löytyy Konttajokisuusta matkaa tulee lisää 2 km.

Pidemmälle melottaessa Konttajärven Metelinkankaalla (1,7 km) sijaitsee metsähallituksen laavu ja puucee. Ympäristö toimii myös hyvänä yöpymispaikkana.