Siirry sisältöön
90,00 € / 7 h
Hinta sisältää 1 henkilön.

Kauppias

KJ-Experience - Yksilöllisiä Eräelämyksiä Sinulle info@kj-experience.com +358 44 997 6887 Y-tunnus: FI15185706 Kauppiaan ehdot

Kurssin tavoite on antaa osallistujille auttavat taidot osallistumiseen I/II-koskiluokan johdetuille jokiretkille ja mahdollisuus jatkaa koskimelonnan opiskelua.

 

Ennakkovaatimukset ennen jokimelonnan kurssille tuloa, osallistujilla oletetaan olevan:

 • Perustiedot melonnasta tasaisella vedellä

 • Kanootin, kajakin tai packraftin peruskäsittelytaito (ohjailu, tuennat, pelastus) tasaisella vedellä

 • Kaatuneesta melontavälineestä poistumista ja takaisin nousua harjoiteltu käytännössä

 • Turvallisuustietouden omakohtainen ymmärtäminen (omat rajat)

 • Riittävä uimataito

Riskejä aiheuttavat sairaudet tai pelkotilat, jotka ovat vaaraksi koskioloissa, voivat olla esteinä osallistumiselle.

 

Tiedot kurssin jälkeen:

 • Virran luku: päävirta, akanvirta, virtausten rajat, nielu, stoppari, pohjapadot, aallot

 • Vaaranpaikat koskessa mm. tulvavesi, matala vesi, kivet, kaatuneet puut, stopparit, padot, kovertunut penger ulkokaarteessa, jääreunat, "reikä" koskessa, niiden tunnistaminen ja välttäminen

 • Koskiluokittelu yleisellä tasolla

Taidot kurssin jälkeen

 • Tuennat virtaavassa vedessä

 • Vastavirtastartti

 • Lossaaminen virran poikki etuperin (sivuttaissiirtyminen keula ylävirtaa kohti) ja takaperin (sivuttaissiirtyminen virrassa keula alaspäin)

 • Käännökset vastavirrassa ja myötävirrassa

 • Akanvirtaan meno ja sieltä virtaan lähtö

 • Melontavälineen pysäytys virrassa ja esteen väistö

 • Kosken lasku virtausta nopeammin ja virtausta hitaammin sekä virran nopeudella

Jokiretkeilyn ja koskiretkeilyn riskit ja niiden välttäminen

 • Tavaroiden häviäminen tai rikkoontuminen

 • Kanootin/kajakin/packraftin kaatuminen

 • Vammat kuten esim. rakot, hiertymät, jännetupin tulehdus, krampit, tunnottomien kylmien käsien vahingoittumisarkuus ja iskut.

Retkimelontaharjoitus
 

Perusteiden opettelun jälkeen melotaan pieni jokiretki, missä on erilaisia virtapaikkoja ja koskia, joissa harjoitellaan em. opiskeltuja taitoja. Kurssilaisten on hyvä kokeilla melontaa sekä tyhjällä että kuormatulla kanootilla/kajakilla/packraftilla. Tätä emme kurssilla ehdi, mutta sitä kannattaa kokeilla virtaavassa rauhallisessa vedessä.

 

Kurssipaikka: Tengeliönjoki; Kantomaanpää, Luonion joki- ja koskialue

Kurssiaika: 17.7.2022 klo 9:00 - 16:00

Kurssin hinta: 90,00 €

Välinevuokraus kurssille: kanootti 30,00 € ja packraft 30,00 € (sisältää melontaliivit ja kypärän)

Kurssille otetaan enintään 10 osallistujaa.