Käsivarren luoteisnurkassa Suomen ainoalla suurtunturialueella sijaitsevat eräät parhaimmista rautu- ja harjusvesistä. Alueella tavataan valtaosa Ylä-Lapissa esiintyvistä kaloista. Alueella onkin useita erinomaisia taimen-, rautu-, siika- ja harjusvesiä. Alueen tärkeimmät rautujärvet ovat Lossu-, Kodde-, Urtas- , Rimma- ja Luohto-, Pihtsus-, Toskal- ja Somasjärvi.

Käsivarren erämaa-alueelle on mahdollisuus päästä vain valtuutetun kalastusoppaan johdolla. Alueella on tiukat liikkumis- ja kalastusrajoitukset, tämä mahdollistaa kestävän kalastuksen ja ainutlaatuiset kalastuselämykset pitkäjänteisesti.