Go to content
€85.00 / 7 h
Price includes 1 person.

Merchant

KJ-Experience - Personalized Wilderness Experiences for You! info@kj-experience.com +358 44 997 6887 Company id: FI15185706 Merchant terms
Aloita valmistautuminen Elävän Iijoen melonta ja soutu -tapahtumaan päivittämällä osaamistasi jokimelontaan.
 
Kurssin tavoite on antaa osallistujille auttavat taidot osallistumiseen I/II-koskiluokan johdetuille jokiretkille ja mahdollisuus jatkaa koskimelonnan opiskelua.
 
Ennakkovaatimukset ennen jokimelonnan kurssille tuloa, osallistujilla oletetaan olevan:
 • Perustiedot melonnasta tasaisella vedellä
 • Kanootin/kajakin/packraftin peruskäsittelytaito (ohjailu, tuennat, pelastus) tasaisella vedellä
 • Kaatuneesta kanootista poistumista ja takaisin nousua harjoiteltu käytännössä
 • Turvallisuustietouden omakohtainen ymmärtäminen (omat rajat)
 • Riittävä uimataito
Riskejä aiheuttavat sairaudet tai pelkotilat, jotka ovat vaaraksi koskioloissa, voivat olla esteinä osallistumiselle.
 
Tiedot kurssin jälkeen:
 • Virran luku: päävirta, akanvirta, virtausten rajat, nielu, stoppari, pohjapadot, aallot
 • Vaaranpaikat koskessa mm. tulvavesi, matala vesi, kivet, kaatuneet puut, stopparit, padot, kovertunut penger ulkokaarteessa, jääreunat, "reikä" koskessa, niiden tunnistaminen ja välttäminen
 • Koskiluokittelu yleisellä tasolla
Taidot kurssin jälkeen
 • Tuennat virtaavassa vedessä
 • Vastavirtastartti
 • Lossaaminen virran poikki etuperin (sivuttaissiirtyminen keula ylävirtaa kohti) ja takaperin (sivuttaissiirtyminen virrassa keula alaspäin)
 • Käännökset vastavirrassa ja myötävirrassa
 • Akanvirtaan meno ja sieltä virtaan lähtö
 • Kanootin/kajakin/pacraftin pysäytys virrassa ja esteen väistö
 • Kosken lasku virtausta nopeammin ja virtausta hitaammin sekä virran nopeudella
Jokiretkeilyn ja koskiretkeilyn riskit ja niiden välttäminen
 • Tavaroiden häviäminen tai rikkoontuminen
 • Kanootin/kajakin/packraftin kaatuminen
 • Vammat kuten esim. rakot, hiertymät, jännetupin tulehdus, krampit, tunnottomien kylmien käsien vahingoittumisarkuus ja iskut.
Retkimelontaharjoitus
 
Perusteiden opettelun jälkeen melotaan jokiretki, missä on erilaisia virtapaikkoja ja koskia, joissa harjoitellaan em. opiskeltuja taitoja. Kurssilaisten on hyvä kokeilla melontaa paitsi tyhjällä kanootilla myös kuormatulla retkikanootilla. Tätä ei kurssilla kurssin tuntipuitteissa ehkä ehditä, mutta sitä kannattaa kokeilla virtaavassa rauhallisessa vedessä.
 
Kurssipaikka: Jokijärvi, Iijoki (Niskakoski-Hepokangas)
Kurssille otetaan enintään 10 osallistujaa.
Kurssin hinta: 85,00 €
Välinevuokraus kurssille: Kanootti 30,00 ja packraft 25,00 € (sisältäen melontaliivit ja kypärän)